name Institute: Country
Wang Jian-Min IHEP China
Li Gang IHEP China
Chen Yu-Peng IHEP China
Liu Zhu NAO China
Zhou Xin-Lin NAO China
Zhang Wen-Da Astronomical institute of the Czech Academy of Sciences Czech Republic
Yuan Feng SHAO China
Chen Liang SHAO China
Li Zhao-Sheng Xiangtan University China
Cui Wei Purdue University/Tsinghua University USA
Zhang Xiao Nanjing University China
Dai Zi-Gao Nanjing University China
Men Yun-Peng Peking University China
Liang En-Wei Guangxi University China
Weng Shan-Shan Nanjing Normal University China
Xu Yu-Peng IHEP China
Zhang Ai-Mei IHEP China
Liu Hong-Wei IHEP China
Chen Yong IHEP China
Chen Tian-Xiang IHEP China